Trips Den Haag - Bodegraven 2018

Op 6 augustus en 9 september heb ik een fietstochtje gemaakt van Den Haag (Loosduinen) naar Bodegraven dwars door de Zuid-Hollandse polders. Ik bracht daar een bezoek aan Jan van Zelderen om daar in zijn werkplaats de vorderingen aan zijn YanBike, een 4 wiel fiets, te bewonderen. Dat twee trips samengevoegd zijn kan je soms zien aan de lucht, met en zonder wolken bijvoorbeeld. De reis werd pas interessant bij het verlaten van Den Haag en de eerste foto’s nam ik dan ook in het oude centrum van Rijswijk, van het uitzicht over de Vliet vanaf de Hoornbrug richting Delft en bij het sluisje van Leidschendam.

On August 6 and September 9, I have made a bike trip from The Hague (Loosduinen) to Bodegraven across the Zuid-Holland polders. I visited Jan van Zelderen to admire the progress of his YanBike, a 4 wheel bike, in his workshop. That two trips were merged can sometimes be seen in the sky, like with and without clouds for example. The journey became photo-wise interesting when I left The Hague and I took the first photos in the old center of Rijswijk, from the view over the Vliet from the Hoornbrug to Delft and at the sluice of Leidschendam.

Na wat foto’s gemaakt te hebben van de sluis in Leidschendam ben ik doorgereden naar Stompwijk door de Driemanspolder. Onderweg kom je dan altijd langs de Molendriegang in tussen Leidschendam en Stompwijk. 2 van de 3 molens staan hier als sinds 1672. Een molen is vervangen in 1902 na een blikseminslag. Je krijgt hier een beetje een “Kinderdijk” gevoel aangenaam dichtbij Den Haag en Amsterdam. De laatste foto is door mijn vader gemaakt met zijn 6x6 camera ergens rond 1950 schat ik. Lijkt een beetje in de familie te zitten…

After taking some pictures of the lock in Leidschendam, I drove to Stompwijk through the Driemanspolder. Along the way you cannot miss the Molendriegang in between Leidschendam and Stompwijk. 2 of the 3 mills are here since 1672. One has been replaced in 1902 after a hit by a lightning strike. You get a bit of a “Kinderdijk” feeling comfortable close to The Hague and Amsterdam. The last picture was taken by my father with his 6x6 camera somewhere around 1950 I estimate. It runs in the family…

Na Stompwijk kwamen de echte leuke fietsroutes dwars door de weilanden en over eeuwenoude kerkenpaden. De route over de Ondermeerweg voerde onderaan de dijk van de Ommedijkse Watering en daardoor kreeg je een leuk gezicht op de koeien die dan bovenaan deze dijk stonden. Zij keken nieuwsgierig naar de pleziervaartuigen die langsvoeren aan de andere kant. Daarna vervolgt de route over het Korte Kerkpad waarna je afslaat en de weg vervolgt over het Gelderwoudse Kerkpad. Hier ben je vaak helemaal alleen en zie je alleen maar weilanden tot de horizon rondom.

After Stompwijk a more scenic cycling route started through the meadows and over ancient church paths. The route on the Ondermeerweg led at the bottom of the dike of the Ommedijkse Watering and as a result, you got a nice view of the cows that were standing at the top of this dike. They were curious about the pleasure boats that sailed along the other side. Then the route continues along the Korte Kerkpad, after which you turn off and follow the road over the Gelderwoudse Kerkpad. Here you are often completely alone and you only see meadows to the horizon around you.

Eenmaal in Benthuizen aangekomen dan passeer je een fotogenieke witte windmolen, De Haas, op de weg naar Boskoop. Daar tref ik bijna altijd een open hefbrug aan over de rivier de Gouwe. Na de brug is het nog een kleine 10 km naar Bodegraven. Daar tref je een groot kaasmonument aan op het plein voor de Dorpskerk.

Once you have arrived in Benthuizen, you pass a photogenic white windmill, De Haas, on the road to Boskoop. There I almost always find an open vertical lift bridge over the river Gouwe. After the bridge it is another 10 km to Bodegraven. There you will find a large cheese monument on the square in front of the Dorpskerk.


Bij Jan van Zelderen op bezoek heb ik de vorderingen kunnen bewonderen die hij gemaakt heeft met zijn YanBike. Zo heeft de quatro bike nu zowel voet als handaandrijving. Daar werd vandaag de laatste hand aangelegd. Ik mocht ook een proefrit maken in het oude centrum van Bodegraven. Viel niet tegen en lijkt mij ideaal voor mensen die door een beperking niet op een twee of 3 wiel fiets kunnen rijden.

At Jan van Zelderen, I was able to admire the progress he made with his YanBike. The quatro bike now has both foot and manual drive. That was where the last hand was put into place today. I was also allowed to make a test drive in the old center of Bodegraven. Did not disappoint and seems ideal for people who can not ride on a two- or three-wheel bike due to a disability.

Meer informatie over the YanBike vind je hier: www.ikwilfietsen.nl

More information about the YanBike: www.ikwilfietsen.nl

Using Format